13 augustus 2017

Ingebruikname nieuwe bedrijfshal

We hebben ons nieuwe bedrijfsruimte van 1.600m2 in gebruik genomen. Aan de achterzijde van ons huidige pand hebben we een uitbreiding kunnen doen. Hiermee kunnen we meer machines op voorraad houden en laten zien.

Meer ruimte

Er was al enkele jaren de wens om deze uitbreiding te realiseren. Nu kunnen we de het laden en lossen ook verplaatsen naar de achterzijde van ons pand (Houtdraaijer 21). Dit hoeft nu niet meer op de doorgaande weg, wat de veiligheid ten goede komt. Ook kunnen we gebruikte machines ruimer presenteren. De ruimte die vrij komt in ons huidige pand kunnen we gebruiken voor het beter demonstreren van nieuwe machines.